Ciekawostki o Grecji

Aktualna baza informacji o Grecji, szczegółowo opisane wszystkie najważniejsze tematy…
Pandemia koronawirusa w Grecji

Pandemia koronawirusa w Grecji

Informacje o koronawirusie (COVID-19) w Grecji

ZALECENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH (aktualizacja 02.04.2021 r.)

Osoby planujące podróż do Grecji zachęcamy do korzystania ze strony https://odyseusz.msz.gov.pl/. Zarejestrowanie swojej podróży na stronie pozwoli Ambasadzie na szybkie skontaktowanie się z podróżnymi w nagłych sytuacjach.

Od dnia 8 stycznia 2021 r. do odwołania, osoby przybywające do Grecji są zobligowane do poddania się 7-dniowej kwarantannie. W przypadku osób powracających z Wielkiej Brytanii (bez względu na narodowość) do poddania sią 7-dniowej kwarantannie z dodatkowym wymogiem wykonania testu PCR w ostatnim dniu izolacji.

Wymogi dotyczące obowiązku posiadania formularza PLF oraz zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na COVID-19 (szczegóły poniżej) pozostają bez zmiany.  

W dniu 05.11.2020 r. Grecja ogłosiła ogólnokrajową kwarantannę i ograniczenia w przemieszczaniu się osób (lockdown), obowiązujące w okresie od 7 listopada 2020 r. do odwołania. 

Wprowadzone ograniczenia przewidują:

·         zakaz przemieszczania się, z wyjątkiem dojazdów do pracy i przyczyn zdrowotnych, lub tych ściśle opisanych poniżej i wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu powodu wyjścia drogą SMS (opis sposobu powiadomienia w tabeli poniżej),

·         zamknięcie placówek handlu detalicznego, poza branżą spożywczą, farmaceutyczną i stacjami benzynowymi. 

Poniżej przekazujemy informacje, zawarte w ΚΥΑ 71342 – ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020, KYA  D1a/G.P.oik.80191- ΦΕΚ 5487/Β/12-12-2020 oraz Decyzja Ministerialna Nr D1a/G.P.oik.17698, Dz.U. B 1076/20.03.2021 umieszczone na rządowym portalu https://covid19.gov.gr/covid-map/

Podjęte ogólnokrajowe środki obowiązują w dniach 13.12.2020 r. (od godz.: 06:00) – do odwołania. Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach publicznych, zarówno zamkniętych, jak i otwartych. Za nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maski grozi kara grzywny w wysokości od 300 euro.

SZCZEGÓŁY:
PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓBDojazd do/z miejsca pracy w godzinach pracy wyłącznie za okazaniem zaświadczenia pracodawcy wygenerowanego z systemu „Ergani” lub zaświadczenie odręczne (zaświadczenie wg wzoru – typ A).   W regionie Attyki i w Salonikach zakaz swobodnego przemieszczania się w godz.: 05:00-21:00 – wyjścia dozwolone tylko po uprzednim zgłoszeniu drogą SMS na nr 13033, w 6 określonych niżej celach: 1.       względy zdrowotne (wyjście do apteki, wizyta lekarska, dojazd do szpitala lub centrum zdrowia) 2.       zakup artykułów pierwszej potrzeby w czynnych placówkach handlowych, w przypadku gdy ich dostawa na miejsce może nie zostać zrealizowana w czasie 2 godzin od wysłania SMS;  3.       załatwienie sprawy urzędowej w sytuacjach wyjątkowo uzasadnionych i niezwłocznych, w przypadku, gdy nie jest możliwe załatwienie sprawy elektronicznie lub telefonicznie, po uprzednim zapisaniu się na wizytę i za okazaniem potwierdzenia wizyty lub wyjście do banku w sytuacjach, gdy nie jest możliwe przeprowadzenie operacji drogą elektroniczną;  4.       pomoc osobom znajdującym się w potrzebie, w tym opieka nad dzieckiem w trakcie dojazdu do/ze szkoły; podczas kontroli funkcjonariusz policji może zażądać dodatkowych informacji i uzasadnień. 5.       udział w ceremoniach religijnych (np. pogrzeb) według zasad przewidzianych prawem oraz kontakt rozwiedzionego rodzica z dzieckiem na podstawie stosownych decyzji sądowych 6.       ćwiczenia fizyczne na świeżym powietrzu, wyprowadzenie na spacer zwierząt domowych w pojedynkę lub w towarzystwie 1 osoby, pod warunkiem zachowania min. dystansu społecznego 1,5 m; dokarmianie zwierząt bezdomnych. W soboty i niedziele możliwość wyjazdu poza granice miasta/gminy (ale w obrębie województwa) do docelowych miejsc aktywności fizycznej na świeżym powietrzu lub wyprowadzenia na spacer zwierząt domowych.   UWAGA wprowadzono nowy numer ws. uzyskania zgody na wizyty w placówkach handlu detalicznego!  Osoby udające się na zakupy muszą wysłać SMS na numer 13032. Po otrzymaniu odpowiedzi zgoda na wyjście z domu będzie ważna przez trzy godziny i może być uzyskana tylko raz dziennie. W SMS pod numer 13032 użytkownik wpisuje tylko swoje imię i nazwisko oraz adres domowy. Równoległe wysłanie SMS na numer 13032 oraz uzyskanie potwierdzenia ze sklepu (dot. wyłączenie handlu detalicznego) uprawnia do przemieszczania się bez ryzyka otrzymania mandatu w wypadku kontroli*. Zakaz przemieszczania się poza granice województwa, zezwala się na przemieszczanie się wewnątrz kraju wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych, związanych z wykonywaniem pracy oraz względami zdrowotnymi (tzw. essential travel)..  W samochodzie osobowym nie powinno przebywać więcej niż 3 osoby, chyba że podróżują nim członkowie jednej rodziny zamieszkujący wspólne gospodarstwo domowe.
SPORT I REKREACJA  zawieszenie wszelkich zajęć sportowych, za wyjątkiem indywidualnych treningów na świeżym powietrzu do 3 osób (w tym 1 trener) oraz Champions League & Europa League, Euroleaque, BCL organizowanych wg reżimu sanitarnego FIFA, FIBA i Euroleaque
SIŁOWNIE, KLUBY I CENTRA FITNESSnieczynne
OBIEKTY ARCHEOLOGICZNE I MUZEA  Otwarte niezadaszone obiekty.  
SEKTOR PUBLICZNY I PRYWATNYpraca w minimalnie możliwym składzie, obowiązkowe udzielanie specjalnych urlopów zdrowotnych osobom z grupy podwyższonego ryzyka, przydzielanie pracy zdalnej tam, gdzie to możliwe. Kontakt z interesantami tylko w sprawach pilnych po uprzednim umówieniu wizyty, wszelkie spotkania zawodowe do 7 osób z zachowaniem odległości 1,5m
SĄDOWNICTWOdo 15 osób na sali, przewodniczący sądu w wyjątkowych wypadkach może zdecydować o zwiększeniu tej liczby, rozsadza się tylko sprawy pilne lub mogące ulec wkrótce przedawnieniu w oparciu o stosowne przepisy
GASTRONOMIA    zakaz działalności stacjonarnej, możliwa jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i sprzedaży żywności w dostawie (delivery) oraz na wynos (take away) realizowane przy okazji innej przyczyny wyjścia z domu
SKLEPY SPOŻYWCZE, SUPERMARKETY, PIEKARNIE, SKLEPY MIĘSNE, RYBNE itp.    4 os./ 100 m²  + 1 os./dodatkowe 10m²  dezynfekcja wózków i koszyków sklepowych. 
KLUBY NOCNE  nieczynne
KINA    nieczynne
OŚRODKI DLA CUDZOZIEMCÓW  zakaz opuszczania
ZAKŁADY FRYZJERSKIE i KOSMETYCZNE  Wyłączenie po wcześniejszym umówieniu wizyty.
TARGI OWOCOWO-WARZYWNE  50% sprzedających, 5 m odległość między straganami
HANDEL DETALICZNYCzynny, za wyjątkiem centrów handlowych,. Zakupy odbywają się w formule click away tj. po wcześniejszym zamówieniu towaru. Obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego 1 osoba na 25 m² sklep może pomieścić maksymalnie 20 klientów bez względu na powierzchnię. Zakupy można realizować raz dziennie po wcześniejszym zgłoszeniu wyjścia z domu. Obowiązuje ograniczenie czasowe do 3 godzin od wyjścia z domu.
TRANSPORT OSOBOWY  Zabrania się wejścia osobom bez maseczki. 65% w środkach transportu publicznego i na promach, max. 1 pasażer w taksówce, max. 1 pasażer w samochodach osobowych (nie dotyczy rodziców z nieletnimi dzieci). Zakaz wypływania jakiejkolwiek jednostki pływającej na wodach śródlądowych RG, za wyjątkiem sytuacji typu emergency i essential travel, opisanych w decyzji ΚΥΑ 71342 – ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020.
DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJzakaz odwiedzin
SZPITALE I OŚRODKI DIAGNOSTYCZNE1 opiekun/1 pacjenta, redukcja do 80% planowanych operacji chirurgicznych za wyjątkiem chorób nowotworowych i nagłych wypadków
ZGROMADZENIA PUBLICZNE    zakaz
WYDARZENIA KULTURALNE (sale koncertowe, spektakle teatralne itp.)  bez publiczności, dozwolone wyłącznie do transmisji internetowej  
KONFERENCJE I TARGI  zawieszenie działalności
PLACÓWKI OŚWIATOWE  Zamknięte z wyjątkiem szkół specjalnych
MIEJSCA KULTULiturgie bez obecności wiernych. Pogrzeby do 9 osób. 


Podróże do Grecji – pandemia koronawirusa

UWAGA! W związku z wprowadzeniem zakazu poruszania się na terenie całej Grecji realizacja wyjazdów w celach innych niż powrót do miejsca zamieszkania może okazać się niemożliwa. Przed wybraniem się w podróż sugerujemy kontakt z przewoźnikami realizującymi przewóz. Osoby podróżujące służbowo powinny zasięgnąć informacji u swoich lokalnych partnerów w celu określenia wymogów, które należy spełnić przed przyjazdem do Grecji. Poniżej przedstawione informacje mają charakter poglądowy. Decyzja dotycząca wjazdu na terytorium Grecji jest podejmowana przez upoważnione władze sprawujące nadzór nad granicami państwowymi. Władze Grecji zastrzegają sobie w każdym momencie możliwość zmian decyzji odnośnie otwarcia granic dla ruchu osobowego, zgodnie z aktualną oceną zagrożenia COVID-19. 

Pozostaje utrzymany bezwzględny obowiązek zarejestrowania swojego pobytu na stronie https://travel.gov.gr/#/ dla wszystkich osób wjeżdżających do Grecji (Passenger Locator Form).

Od 10 listopada wszedł obowiązek wypełniania formy PLF również dla wszystkich osób, mających miejsce stałego zamieszkania w Grecji, wylatujących poza granice RG z jakiegokolwiek lotniska.

Obowiązek ten dotyczy także dzieci. 

Po wypełnianiu formularza PLF wygenerowany zostanie kod QR, który należy okazać przy przekraczaniu granicy z Grecją drogą powietrzną, lądową i morską. Kod należy wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej, by służby graniczne mogły go zeskanować. Formularz należy wypełnić co najmniej 72 godziny przed wjazdem a w przypadku podróży samolotem – co najmniej 24 godziny przed odprawą. W formularzu PLF należy podać adres pobytu w Grecji lub plan podróży na najbliższe 7 dni. Każdy dorosły oraz każde dziecko powinno posiadać własny kod QR.

Za niedopełnienie powyższego obowiązku władze greckie mają prawo ukarać grzywną w wysokości 500 euro.

Więcej informacji dotyczących testów i protokołów sanitarnych oraz formularza lokalizacyjnego (PLF) można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Ministerstwem Ochrony Obywatela: https://www.civilprotection.gr/en/contact-us.

Wszyscy podróżujący (drogą powietrzną, lądowa, morską) mogą być poddani losowym testom na zakażenie COVID-19. W przypadku pozytywnego wyniku zostaną zobowiązani do odbycia 14-dniowej kwarantanny.

1. Granice powietrzne

Od dnia 8 stycznia 2021 r. do odwołania, osoby przybywające do Grecji zostaną zobligowane do poddania się 7-dniowej kwarantannie. A w przypadku osób powracających z Wielkiej Brytanii (bez względu na narodowość) do poddania sią 7-dniowej kwarantannie z dodatkowym wymogiem wykonania testu PCR w ostatnim dniu izolacji.

Wymogi dotyczące obowiązku posiadania formularza PLF oraz zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na COVID-19 (szczegóły powyżej) pozostają bez zmiany.  

Dla podróżujących liniami lotniczymi z Polski wjazd na terytorium Grecji dozwolony jest pod warunkiem przedstawienia negatywnego wyniku testu diagnostycznego na koronawirusa (COVID-19), wykonanego metodą PCR poprzez pobranie wymazu z ust lub nosa. Test powinien zostać przeprowadzony w ciągu ostatnich 72 godziny przed wjazdem do Grecji. W laboratorium rekomendowanym przez resort zdrowia kraju pochodzenia podróżującego lub kraju tranzytowego. Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu powinno zostać przygotowane w języku angielskim, zawierać imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości osoby podróżującej.  UWAGA! W związku z wprowadzeniem zakazu poruszania się realizacja wyjazdów w celach innych niż powrót do miejsca zamieszkania może okazać się niemożliwa. Sugerujemy kontakt z przewoźnikiem w celu ustalenia ewentualnych dokumentów, które mogą być wymagane przy przyjęciu na pokład samolotu.

2. Granice lądowe 

Od dnia 8 stycznia 2021 r. do odwołania, osoby przybywające do Grecji zostaną zobligowane do poddania się 7-dniowej kwarantannie. W przypadku osób powracających z Wielkiej Brytanii (bez względu na narodowość) do poddania sią 7-dniowej kwarantannie z dodatkowym wymogiem wykonania testu PCR w ostatnim dniu izolacji.

Wymogi dotyczące obowiązku posiadania formularza PLF oraz zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na COVID-19 (szczegóły powyżej) pozostają bez zmiany.  

Osoby planujące podróż do Grecji mogą korzystać jedynie z przejścia granicznego w Promachonas na granicy z Bułgarią. Obowiązkowe są: rejestracja podróży w PLF i posiadanie kodu QR. A także przedstawienie negatywnego wyniku testu diagnostycznego na obecność koronawirusa (COVID-19) wykonanego metodą PCR. Test powinien zostać przeprowadzony w ciągu ostatnich 72 godzin przed wjazdem do Grecji (wykonanego metodą PCR poprzez pobranie wymazu z ust lub nosa).

UWAGA! W związku z wprowadzeniem zakazu poruszania się realizacja wyjazdów w celach innych niż powrót do miejsca zamieszkania może okazać się niemożliwa. ze względu na fakt Sugerujemy kontakt z przewoźnikiem w celu ustalenia ewentualnych dokumentów, które potwierdzają cel podróży.

3. Granice morskie

Od dnia 8 stycznia 2021 r. do odwołania, osoby przybywające do Grecji zostaną zobligowane do poddania się 7-dniowej kwarantannie. W przypadku osób powracających z Wielkiej Brytanii (bez względu na narodowość) do poddania sią 7-dniowej kwarantannie z dodatkowym wymogiem wykonania testu PCR w ostatnim dniu izolacji.

Wymogi dotyczące obowiązku posiadania formularza PLF oraz zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na COVID-19 (szczegóły powyżej) pozostają bez zmiany.  

Nie ma połączenia morskiego z / do Turcji, Albanii (z wyłączeniem statków towarowych).

Obowiązkowe są: rejestracja podróży w PLF i posiadanie kodu QR, a także przedstawienie negatywnego wyniku testu diagnostycznego na obecność koronawirusa wykonanego metodą PCR. Test powinien zostać przeprowadzony w ciągu ostatnich 72 godzin przed wjazdem do Grecji (wykonanego metodą PCR poprzez pobranie wymazu z ust lub nosa).

UWAGA! W związku z wprowadzeniem zakazu poruszania się realizacja wyjazdów w celach innych niż powrót do miejsca zamieszkania może okazać się niemożliwa. Dlatego sugerujemy kontakt z przewoźnikiem w celu ustalenia ewentualnych dokumentów, które potwierdzają cel podróży.

Władze Grecji zastrzegają sobie w każdym momencie możliwość zmian decyzji odnośnie otwarcia granic dla ruchu turystycznego, zgodnie z aktualną oceną zagrożenia COVID-19. 

Placówka zaleca zapoznanie się z przepisami lokalnymi po przyjeździe i ich przestrzeganie. Za łamanie przepisów związanych z pandemią grozi kara grzywny w wys. od 300 euro.

Władze greckie zachęcają do sprawdzania aktualności na oficjalnej stronie greckiego Ministerstwa Turystyki i zainstalowania aplikacji: http://www.visitgreece.gr/.

W hotelach obowiązują tzw. „protokoły sanitarne”, szczegóły na stronie: http://www.visitgreece.gr/en/home/health_protocols_
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z podróżą do Grecji: http://www.visitgreece.gr/en/home/frequently_asked_questions
Skargi i zażalenia na podmioty turystyczne w Grecji można składać na stronie Greckiego Urzędu Turystyki (EOT): touristcomplaints@mintour.gr


Wszelkie zapytania w sprawach dotyczących turystyki można kierować na maila ww. urzędu: email: info@gnto.gr lub telefonicznie: +30 210 3310392 / 210 3310716.

W razie wystąpienia – podczas pobytu w Grecji – symptomów choroby takich jak gorączka, problemy z oddychaniem (duszność lub kaszel), należy pozostać w aktualnym miejscu pobytu. Natychmiast zadzwonić na całodobową linię alarmową dla przypadków koronawirusa pod numerem 1135 (obsługa w języku angielskim).

Dodatkowa linia telefoniczna 00 30 214 214 2000 dla mieszkańców Attyki jest obsługiwana przez lekarzy o różnej specjalizacji oraz psychologów. Celem jest udzielanie informacji na pytania związane z koronawirusem (COVID-19) oraz pomoc psychologiczna.

Można też skorzystać z europejskiego telefonu alarmowego 112 i alarmowego telefonu policji w Grecji – 100.

Przydatne strony:

Greckie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego | www.civilprotection.gr/en

Krajowa Organizacja Zdrowia Publicznego Grecji (EODY) | https://eody.gov.gr/en/novel-coronavirus-covid-19-advice-for-travellers/

Rządowa strona informacyjna dla obywateli greckich https://covid19.gov.gr/

Szczegółowe instrukcje w sprawie zachowaniaśrodków prewencyjnych opublikowane przez Krajową Organizację Zdrowia Publicznego w Grecji:

Zgodnie z dostępnymi danymi naukowymi na temat zakażenia COVID-19 szczególnie konieczne jest systematyczne wdrażanie wszystkich środków zapobiegających przenoszeniu i rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa, koncentrując się na następujących czynnościach:

·         Myciu rąk regularnie i dokładnie mydłem i wodą lub roztworem alkoholowym i unikaniu kontaktu z rękami (oczami, nosem, ustami).

·         Zakrywaniu ust podczas kaszlu i kichania chusteczką, którą natychmiast należy usunąć. Jeśli nie jest to możliwe, zakrywaniu ust wnętrzem łokcia.

·         W przypadku infekcji dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka, ból gardła), bez wątpienia należy pozostać w domu w izolacji.

·         W przypadku pogorszenia objawów lub jeśli należymy do grupy szczególnie wrażliwej (osoby starsze, osoby w każdym wieku z przewlekłymi chorobami podstawowymi. Np. Cukrzycą, chorobami sercowo-naczyniowymi i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, nadciśnieniem tętniczym), niewątpliwie niezbędny jest kontakt z lekarzem prowadzącym w celu oceny medycznej.

·       Ze względu na fakt, jeśli otrzymujemy leki, postępujemy zgodnie z instrukcjami lekarzy prowadzących.

Czego należy unikać:

·         Nie należy dotykać osób z objawami infekcji dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka, ból gardła).

·         Stroń od zgromadzeń, wydarzeń towarzyskich, wizyt domowych i pozostawania na zewnątrz, gdzie przebywają grupy osób.

·         Unikaj wszelkich niepotrzebnych podróży zarówno w kraju, jak i za granicą.

·         Unikaj wizyt w przychodniach i centrach medycznych, jeśli wystąpią łagodne objawy infekcji dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka, zapalenie gardła).

·         Ściśle stroń od wizyt u hospitalizowanych pacjentów.

·         Wystrzegaj się kontaktu z osobami należącymi do wrażliwej grupy. Jeśli nie jest to możliwe, należy ściśle przestrzegać wszystkich środków higieny osobistej. Bardzo staranne mycie rąk, używanie maski lub utrzymywanie odległości co najmniej 2 metrów.

Źródło: gov.pl
Fot: własność redakcji


Wakacje w Grecji:

Polecane wpisy