Ciekawostki o Grecji

Aktualna baza informacji o Grecji, szczegółowo opisane wszystkie najważniejsze tematy…
Wjazd i pobyt w Grecji

Wjazd i pobyt w Grecji

Grecja, swoim urzekającym pięknem i imponującą historią, przyciąga, co roku, ponad milion polskich obywateli. Coraz liczniejszy odłamek tej grupy decyduje się na dłuższy lub stały pobyt.

Grecja, będąc członkiem Unii Europejskiej, pozwala na pobyt do 90 dni (niezależnie od celu pobytu). Aby wjechać na jej terytorium należy mieć ważny paszport lub dowód osobisty. Choć Grecja (Ελλάδα) kusi swoim słonecznym klimatem i piękną przyrodą, do pozostania tutaj na dłużej, wymagane jest uzyskanie pozwolenia.

Pragnąc złożyć wniosek pozwalający na pobyt, przekraczający 90 dni, należy udać się do jednego z Wydziałów Policji ds. Cudzoziemców, które znajdują się w rejonie Aten i Salonik. W przypadku pozostałych rejonów Grecji, wniosek można złożyć w wydziale bezpieczeństwa publicznego jednego z lokalnych komisariatów policji. Żeby Grecja (Ελλάδα) mogła stać się, dla obywatela Polski, krajem zamieszkania, należy złożyć: wypełniony wniosek, ważny dokument tożsamości, 3 fotografie oraz: zaświadczenie od pracodawcy (w przypadku pobytu zarobkowego), zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (samozatrudnieni), dokument potwierdzający pokrewieństwo z obywatelem UE (dla osób przybyłych w celu łączenia rodzin), zaświadczenie potwierdzające miejsce na uniwersytecie, poświadczenie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód posiadania środków finansowych na okres pobytu (studenci). Osoby wydalone z Grecji, na mocy decyzji, tamtejszego, sądu, mogą po upływie 5 lat (w przeciwnym razie, po upływie czasu wskazanego przez sąd), ubiegać się o wykreślenie z listy osób niepożądanych. Wniosek składa się w Ministerstwie Porządku Publicznego i Ochrony Obywatela Republiki Greckiej (Komenda Główna Policji, Departament Bezpieczeństwa Państwowego): 101 77 Ateny, ul. Kanellopoulou 4, centrala telefoniczna: 0030 2131520000, tel. do Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego: 0030 2131520153, 2131520151, e-mail: nationalsecurity.div@hellenicpolice.gr.

Ci, którzy pragną, aby Grecja, stała się ich drugim domem, muszę przebrnąć biurokratyczną odyseję, lecz trud, ich wysiłków, będzie nagrodzony.

Źródło: na podstawie materiałów ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych (gov.pl)
Fot: własność redakcji


Wakacje w Grecji:

Polecane wpisy