Sign In

Zamki na wyspie Rodos

Zamki na wyspie Rodos

Kategoria:

Product Description

Zamki na wyspie Rodos : Zamek Ebonas (Kitala), zamek Kritinia (Kastellos), zamek Psinthos i Zamek Paliokastro Kattavia

Na północ od wsi Ebonas na Rodos, na południowo-zachodnich zboczach góry Attavyros znajdują się pozostałości odizolowanej ufortyfikowanej osady w regionie Ebonas. Źródła historyczne nie wspominają o tym miejscu. Najprawdopodobniej była to osada na odludziu w górach, umiarkowanie chroniona ze względu na swoje położenie, wzmocniona niezbyt silnymi fortyfikacjami w okresie późnobizantyńskim. Osada Kitala jest wymieniona w dokumencie Ioanntite z 1472 roku, dotyczącym obrony regionu. Według tego dokumentu, w przypadku napadu piratów, ludność Kitali powinna szukać schronienia w pobliskim zamku Salakos.

Zamek Kritinia (Kastellos)  

Na wzgórzu około 131 metrów nad wioską Kritinia na północy Rodos znajdują się ruiny średniowiecznego zamku. Z elementami architektury bizantyjskiej i weneckiej, zamek ten został zbudowany przez Rycerzy Świętego Jana. Pierwotnie był zbudowany na trzech poziomach, a każdy poziom był przypisany do innego Wielkiego Mistrza. Zamek został zbudowany w 1472 roku przez Giorgio Orsiniego, aby chronić mieszkańców wioski przed atakami floty osmańskiej. Do czasu wyzwolenia Dodekanezu wieś nosiła nazwę Kastelli, od łacińskiego Castellum, co oznacza zamek.

Zamek Psinthos

Widoczne ruiny dwukondygnacyjnego budynku ze sklepieniami parterowymi były częścią większego kompleksu obronnego, którego materiał budowlany wkomponowano w strukturę sąsiedniego kościoła parafialnego kilka metrów na północ. Prawdopodobnie funkcją zamku była ochrona i kontrola działalności gospodarczej na szczególnie żyznym terenie rolniczym.

Zamek Paliokastro Kattavia na wyspie Rodos

Na wzgórzu na południowej wyspie Rodos, 2 km na północny wschód od wsi Kattavia leżą ruiny zamku, z którego do dziś zachowało się tylko kilka ruin. Średniowieczna ufortyfikowana osada istniała w tym miejscu prawdopodobnie od czasów bizantyjskich. W XV wieku Rycerze Zakonu Świętego Jana, którzy rządzili wyspą Rodos, wzmocnili fortyfikacje i w rezultacie do 1480 roku był to potężny zamek, najważniejsza pozycja obronna na południu Rodos. Został częściowo zniszczony podczas najazdu tureckiego w 1503 roku. Włoski archeolog Gerola, który odwiedził to miejsce w 1914 roku, zauważył osadzony herb wielkiego mistrza P. d’Aubυsson i datę 1481 rok.

Fot: