Góra Athos na Półwyspie Chalcydyckim

Góra Athos na Półwyspie Chalcydyckim

Kategoria:

Product Description

Góra Athos na Półwyspie Chalcydyckim w Grecji wpisana na listę UNESCO

Góra Athos (Hagion Oros) lub Święta Góra jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to samorządna część państwa greckiego, zarządzana przez ekumenicznego patriarchę Konstantynopola. Góra Athos składa się z 20 prawosławnych klasztorów i jest również znana jako Autonomiczne Państwo Klasztorne Świętej Góry. Stoi na wschodnim półwyspie Chalkidiki.

Pochodzenie jego nazwy jest różne. Jedno ze źródeł mówi, że podczas gdy Bogowie i Giganci walczyli, Olbrzym Athos rzucił potężną skałą w boga Posejdona, który wpadł do morza i stał się Górą Athos. Inna legenda głosi, że w drodze na Cypr statek Najświętszej Marii Panny został zepchnięty z kursu i tam zacumował. Była tak zachwycona pięknem tego miejsca, że ​​je pobłogosławiła. Odtąd góra Athos nazywana jest Ogrodem Marii Panny. Pierwsi mnisi, którzy zamieszkiwali to miejsce, przybyli na górę Athos w 5 r.n.e. i uznali ten obszar za idealny do oddawania czci Bogu. 

Organem zarządzającym Świętej Góry jest Święta Wspólnota (Iera Kinotita), która składa się z przedstawicieli 20 Świętych Klasztorów. 17 z 20 klasztorów to klasztory greckie, a pozostałe 3 to serbskie, bułgarskie i rosyjskie. Oprócz klasztorów istnieje 12 mniejszych wspólnot mnichów i wiele samotnych pustelni. Życie na Górze Athos jest proste i monastyczne. Mnisi wierzą, że drogą człowieka do znalezienia Boga jest samotność, modlitwa, ćwiczenia, posłuszeństwo Ojcu Duchowemu, służba i post.

Kobiety nie mają wstępu na górę Athos, tylko mężczyźni. Zarówno mnisi, jak i goście prowadzą proste życie i nie można znaleźć w pobliżu Góry  nowoczesnych obiektów. Codziennie jedzą niewielkie ilości jedzenia, głównie chleb i oliwki, ponieważ chcą ćwiczyć swoje ciało w niedostatku. Przebywają w celach klasztornych lub w jaskiniach, modlą się do Boga i wykonują prace rolnicze.

Klasztory to bogate magazyny średniowiecznej historii. Można zobaczyć obrazy z 13 r.n.e., rękopisy z epoki bizantyjskiej, marmurowe rzeźby kolumn, wieżyczek, kielichów, ekranów ikon oraz przepiękne miniatury w złocie i srebrze z XII wieku. Około jedna czwarta wszystkich dzieł greckich na świecie jest tam zgromadzona w postaci ksiąg i rękopisów, których jest około 15 000. Na górę Athos można dotrzeć promem z Ouranoupolis lub Ierissos. Większość odwiedzających może skorzystać z publicznego autobusu z Dafni do Karyes, stolicy Góry Athos. Odwiedzający muszą uzyskać przepustkę Diamonitirion w biurze Hagion Oros w Salonikach.

Oprócz paszportu zagraniczni goście muszą posiadać list polecający z ich ambasady w Atenach lub konsulatu w Salonikach. Kolejnym wymaganym dla nich dokumentem jest zezwolenie na wjazd z Wydziału Administracji Spraw Kościelnych w greckim MSZ w Atenach lub Administracji Spraw Zagranicznych w Ministerstwie Północnej Grecji w Salonikach.

Fot: