Ciekawostki o Grecji

Aktualna baza informacji o Grecji, szczegółowo opisane wszystkie najważniejsze tematy…
Leczenie w Grecji

Leczenie w Grecji

Leczenie w Grecji na NFZ

Leczenie w Grecji jest dostępne dla wszystkich opłacających składki na Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Jednakże by z niego skorzystać, należy posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Aby ją otrzymać, wystarczy zgłosić się do oddziału NFZ, w miejscu zamieszkania.  Należy jednak pamiętać, iż karta EKUZ umożliwia dostęp do jedynie podstawowych usług medycznych. Leczenie w Grecji (Ελλάδα) jest kosztowne, dlatego wyjeżdżający na urlop powinni dodatkowo ubezpieczyć się prywatnie. By pokryć koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach, jak i na konieczność transportu medycznego lub w przypadku zgonu.

Na stronie internetowej NFZ można znaleźć wszelkie informacje na temat świadczonych usług medycznych w ramach ubezpieczenia oraz limitu zwrotu kosztów.

W przypadku gdy leczenie w Grecji stanie się koniecznością, posiadacze EKUZ mogą zwrócić się do: zakładów opieki zdrowotnej należących do Narodowego Systemu Świadczeń Zdrowotnych (EOPYY), lekarzy i szpitali prywatnych, mających umowę z EOPYY, przychodni przyszpitalnych, centr zdrowia oraz szpitali należących do Narodowego Systemu Zdrowia (NSZ) oraz regionalnych i wiejskich gabinetów lekarskich.

Specjalistyczne badania diagnostyczne świadczone w zakładach opieki zdrowotnej mających umowę z EOPYY, lecz do nich nie należących, podlegają opłacie, wg cennika EOPYY.

Wizyta lekarska w Grecji

Aby umówić się na wizytę lekarską, należy zadzwonić pod numer telefonu: 14554, 14784, 14884, 14900. Na stronie oficjalnej EOPYY(www.eopyy.gov.gr) jest dostępna lista lekarzy i placówek usług medycznych. W przypadku sytuacji wymagającej nagłej opieki zdrowotnej można zgłosić się bezpośrednio do właściwej jednostki zdrowotnej EOPYY.

Jeżeli turysta wymaga leczenia poza godzinami funkcjonowania placówki EOPYY (tj. poza 7:00-18:00 w dni robocze) lub w dniu wolnym, musi się udać do dyżurnego szpitala lub przychodni EOPYY. W przypadku braku placówki EOPYY w pobliżu pobytu, chory musi sam pokryć koszty leczenia prywatnego. EOPYY może zwrócić część kosztów po złożeniu wniosku z oryginałem rachunku. We właściwym oddziale lub po powrocie do kraju, w odpowiedniej placówce ubezpieczeniowej.

Leczenie w Grecji (Ελλάδα) podlega refundacji kosztów jedynie po przedstawieniu oryginalnych dowodów zapłaty oraz recept. Dlatego należy żądać o ich wydanie i ewentualny zwrot. Trzeba pamiętać, iż nalepki, umieszone na pakowanych lekarstwach, muszą zostać przyklejone na dowodzie zapłaty za nie.

Uwaga: karta EKUZ nie uprawnia do świadczeń, jeśli celem podróży jest uzyskanie świadczeń medycznych za granicą. Dodatkowe informacje można uzyskać w instytucji łącznikowej – Centralny Urząd EOPYY (Ethnikos Organismos Parochis Ypiresion Ygeias), Apostolou Pavlou 12, 15123 Marousi, tel: : +30 2108110916, +30 2108110918, +30 2108110925, +30 2108110919, www.eopyy.gov.gr

Źródło: na podstawie materiałów ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych (gov.pl)


Wakacje w Grecji:

Polecane wpisy